September 23, 2023

Month: June 2023

แน่นอนว่าทุกวันนี้เราจะเห็นช่องทางการ ประกาศรับสมัครงาน ที่มีให้เลือกมากมายผ่านสื่อต่างๆ แต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คงจะเป็นออนไลน์เพราะช่องทางนี้สามารถเข้าถึงกลุ่มคนที่กำลังมองหางานได้อย่างตรงจุดประสงค์ หลายองค์กรมีความคาดหวังในการรับสมัครคนเข้ามาทำงานร่วมกับองค์กร ต้องมีความรู้ความสามารถที่สามารถนำมาใช้ในกระบวนการทำงานได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งสามารถนำความรู้เหล่านั้นมาช่วยพัฒนาร่วมไปกับคนในทีม เพื่อก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายแห่งความสำเร็จร่วมกับองค์กร ดังนั้นหากคุณกำลังมองหางานอยู่นั้น จะต้องนำเสนอความรู้ความสามารถทางด้านหลัก Hard Skill มาพรีเซ้นตนเองเพื่อให้เกิดประโยชน์ในขั้นตอนการหางานอย่างเต็มที่ แน่นอนว่าทักษะทางด้าน Soft Skill ก็มีความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันกับคนในสังคมเช่นเดียวกัน...